Bizimle iletişime geçin

Kitaplar

Naylon Aşkı Öldürür

Yayınlanma

Tarih

Okumaya devam et
Yorum yapmak için tıklayın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kitaplar

Susuz aşk yaşanmaz

Yayınlanma

Tarih

Yazar

Su ve toprağın büyük aşkına şahit olduk…

Dünyamıza hayat getiren bu büyük aşkın yarım kalmaması için yaşam iksiri suya sahip çıkmak, onu korumak insanlık adına, aşk adına hepimizin görevidir…Su ile toprağın büyük aşkına tanık olduk bu kitapla…

Temizlikten sağlığa, teknolojiden tarıma dünyamıza hayat, hayatımıza yön veren suyu tanıdık. Öğrendik ki su ile dost olmayı bilmek gerek. Su ile dost olmayı bilirsek cana can katar su…

“Su ile şaka olmaz” demiş atalarımız. Bu sözün ne kadar yerinde olduğunu gördük. Nehir yataklarına yapılan binaların ilk taşkınlarla nasıl zarar görebileceğini öğrendik. İki aşığın, toprak ile suyun arasına girmenin hayatı nasıl derinden ve olumsuz etkileyeceğini öğrendik. Gördük ki toprağın kılcal damarlarıdır küçük akarsular, onu besleyen… Bu suları başka yerlere taşıyarak toprağı sudan ayırmakla, aşığından ayrılan maşuk gibi kuruyup biteceğini öğrendik toprağında…  Dengesi bozulan ekolojik sistem yüzünden nasıl zarar göreceğini öğrendik yer yüzünde yaşayan tüm canlıların.

Çoğu zaman kıymetini anlayamadığımız suyun nasıl bir mucize olduğunu fark ettik. Suya iyi davrandığımızda bize şifa olduğunu öğrendik. Öğrendik ki suyu içmenin bile bir adabı varmış. Suya güler yüzle yaklaşırsak gülümsermiş suda bize…

Yakından tanıdığımız suyun, hayatımıza hayat, canımıza can olan suyun hayatının tehlikede olduğunu da gördük… İsrafın, özellikle de suyu israf etmenin doğuracağı sonuçları fark ettik…

İnanıyorum ki bundan sonra çok daha farklı bakacağız elimizde tuttuğumuz bir bardak suya… Gözlerimiz ufukta denizi seyrederken ya da bir nehir kenarında dinlenirken suyun mucizesini düşüneceğiz… Ve musluğumuzdan boşa tek damla akmasına izin vermeyeceğiz… İki aşığı su ve toprağı düşüneceğiz… İzin vermeyeceğiz bu büyük aşkın son bulmasına… İzin vermeyeceğiz yok olup gitmesine suyun… Çöl olmasına izin vermeyeceğiz toprağın…Unutmayın! Sizin israf ettiğiniz belki de bir başkasının ihtiyacıdır… Hatta gelecekte bu gün israf ettiklerimize biz muhtaç kalacağız, kim bilir?…

Okumaya devam et

Kitaplar

ESERLER

Yayınlanma

Tarih

Yazar

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

A1.Ü. Çakır, M. Karakaplan,  H. Temel,  H. Hoşgören and Ç. Erk,  Synthesis of New Lariat Cyclicdiamides and Their Complexes, Journal of Inclusion Phenomena and Molecular Recognation in Chemistry, 26, 21-26 (1996).

A2.Y. Aydoğdu, F.  Yakuphanoğlu,    A. Aydoğdu,  H. Temel,  M. Şekerci and H. Hoşgören, Electrical and Optical Properties of Inorganic Complexes (C36H76N2O9ClNa) and (C14H12N2O4TeBr2), Solid State Sciences, 3, 377-382 (2001).

A3. H, Temel and M. Şekerci, Novel complexes of Manganese(II), Cobalt(II), Copper(II) and Zinc(II) with Schiff Base derived from 1,2-Bis-(p-amino-phenoxy)ethane and salicylaldehyde, Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem. 31 (5), 849- 857 (2001).

A4.G. Topal, H. Temel,  Ö. Yavuz,  M. Coşkun    and M. Şekerci,   Preparation of New o-carboxyaniliotellurium(IV)bromides and Their Dyeing Properties,   Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem, 31 (6)  1097- 1107 (2001).

A5. H. Temel, Ü. Çakır, B. Otludil and H. İ. Uğraş,   Synthesis, Spectral and Biological Studies of Zn(II), Mn(II), Ni(II) and Cu(II) Complexes with Tetra Dentate Schiff Base Ligand. Complexation Studies and The Determination of Stability Constant (Ke),  Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem., 31 (8) 1323- 1337 (2001).

A6. H. Temel, Ü. Çakır,   And H. İ. Uğraş,   Synthesis and Characterization of Zn(II), Cu(II) and Ni(II) Complexes with Bidentate Schiff Base Ligands. Complexation Studies and The Determination of Stability Constant (Ke), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 12 2022- 2026 (2001).

A7. H. Temel, H. Hoşgören and M. Boybay, Synthesis and Characterization Na+, K+, Ca2+ , Ba2+, Sr2+and Pb2+ Complexes With Some Lipophilic Diaza-18-crown-6 Derivatives, Spectroscopy Letters, 34 (5) 1-8 (2001).

A8. H. Temel, S. İlhan, M. Şekerci, R. Ziyadanoğulları, The Synthesis and Spectral characterization of new  Cu(II), Ni(II), Co(III) and Zn(II) Complexes with Schiff base,  Spectroscopic Letters., 35 (2) 219- 228, (2002).

A9.G. Topal, H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, F. Karadeniz,   and H. Hoşgören,   Synthesis and Complexation of New Substituted Dibenzo Diaza Macrocyclic Diester Compounds, Synthetic Communication, 32 (11), 1721- 1729 (2002).

A10. H. Temel, S. İlhan, and M. Şekerci,  Synthesis and Characterization of New N,N’-Bis(cinnemaldeydene)-1,2-bis(p-aminophenoxy)ethane and Its Transition Metal Complexes, Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem.,32 (9) 1625-1634 (2002)

A11. H. Temel, H. Hoşgören, New Cu(II), Mn(III), Ni(II) and Zn(II) complexes with chiral quadridentate Schiff base, Transition metal Chemistry, 27 (6) 609-612 (2002).

A12. H. Temel, The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Limestone and DTA Studies, Arch. Für Nat.- Lands.-, 41 Nos. 3-4, 141-147 (2002).

A13. H. Temel, Ü. Çakır,   H. İ. Uğraş, M. Sekerci, The Synthesis, characterization and conductance studies of new Cu(II), Ni(II) and Zn(II) Complexes with Schiff base derived from 1,2-bis-(o-aminophenoxy)ethane and salicylaldehyde, J. Coord. Chem., 56 (11) 943-951(2003).

A14.Ü. Çakır,   H. Temel, H. H. İ. İlhan, S. Uğraş, H.İ, The Spectroscopic and Conductance Studies of new Transition Metal Complexes with Schiff Base derived from 4-Methoxybenzaldehyde and 1,2-Bis(p-Aminophenoxy)Ethane,  Spect. Letters., 36 (5/6) p. 429-440 (2003) .

A15.Ü. Çakır,   H. İ. Uğraş, H. Temel, G. Topal, Complexation Studies of some newly Synthesized Precursors for Substituted Dibenzo and Dibenzodiaza Crown Ethers. Journal of Applied Polymer Science, 91 (4) P.2497- 2501 (2003)

A16. H. Temel, R. Ziyadanoğulları, M. Boybay M. Arslan, The Chemical Absorption of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Dolomite and DTA Studies, Archives of Argonomy and Soil Science, 49, 435-443 (2003).

A17. H. Temel, T. Taşkın, and M. Şekerci,   The Spectral and Antifungal Studies of Transition metal complexes of N,N’-Ethylenebis(salicylideneimine), Russian Journal of Inorganic Chemistry, 49 (3) 347-351 (2004)

A18. H. Temel, Ü. Çakır, and H. İ. Uğraş,  Synthesis and Characterization of a novel Oxovanadium(IV) Complex and Conductometric Studies with N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane,  Synt. React. Inorg. Met-Org. Chem., 34 (4) 819-831 (2004).

A19. H. Temel, Ü. Çakır,   V. Tolan, B. Otludil, H. İ. Uğraş, Complexation and Mutagenicity Potential Studies with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane and  The Novel Oxovanadium(IV) Complex,  J. Coord. Chem., 57 (7) 571- 581 (2004).

A20. H. Temel, Synthesis and Spectroscopic Studies on new Cu(II), Ni(II), VO(IV) and Zn(II) Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(p-aminophenoxy)ethane,  J. Coord. Chem., 57 (9) 723- 729, (2004).

A21.E. Taş, M. Aslanoğlu, M. Ulusoy and H. Temel, Sythesis, spectral, characterization and Electrochemical Studies of Copper and Cobalt complexes with Novel tetradentate Salicylaldimines,  J. Coord. Chem., 57 (8) 677- 684 (2004).

A22. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, M. Boybay, The Interaction of Sulfur dioxide in Aqueous Suspension of Magnesite and DTA Studies, Archives of Argonomy and Soil Science, 50 (3) 361-368 (2004).

A23.B. Otludil, O. B. Agüloğlu, R. Demir, V. Tolan, H. Temel, The Effects on Extracellular and Membrane in Amylase Base, Its Mn(II), Ni(II), Cu(II) and Zn(II) complexes and Metal ions in Bacillus Substilis, Bio Technology & Biotechnological Equipment,  19 (2) 105- 110 (2005).

A24.Gündüz, B., Küçükkolbaşı, S., Maltaş, E., H. Temel, Yıldız, S. Spectrofluorimetric determination of copper by using a new Schiff base, Ovidius University Annals of Chemistry, Volume 16, Number 1, page 15-18  (2005).

A25.O. Çakır, H. Temel, M. Kiyak, Chemical Etching of Cu-ETP copper, Journal of Materila s Procsesing Technology,162-163, 275- 279 (2005).

A26. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, I. Aydın, F. Aydın, Synthesis, Spectroscopic and Thermodynamic Studies on New Transition Metal Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,2-bis-(m-aminophenoxy)ethane and Their Determination by Spectrophotometric Method, J Coord. Chem. 58 (14) 1177-1185 (2005).

A27.B. Ziyadanoğulları, F. Aydın, E. Şahin, I. Aydın, H. Temel, Determination of stability constants and thermodynamic parameters of some complexes of with the Schiff Base derived from 2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene-1-naphtylamin, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 50 (10) 1532- 1535 ( 2005).

A28.H. Aydin, B. Ziyadanoğullari, H. Temel, The Characterization and Spectrophotometric Studies of new Cu(II), Ni(II), Zn(II) Complexes with The Schiff Base Derived from 1,2-Bis-(o-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, Russian Journal of Physical Chemistry (Zhurnal fizicheskoi khimii), 79 (1) 114-117 (2005).

A29. H. Bulut, M. Karatepe, H. Temel, M. Şekerci, Studies on the Antiviral and Cytotoxic Activity of Schiff Bases Derived from 1,2-bis-(o- and p-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde, Asian Journal of Chemistry 17 (4) 2793-2796 (2005)

A30. H. Temel, U. Çakır, and H. İ. Uğraş,   N,N’-Ethylenebis(salicylideneimine)- Cation Complexation Behaviour in  Dioxane/water mixtures by Conductometris Studies, Russian Journal of Inorganic Chemistry, 51 (2) 274- 276 (2005).

A31.E. Taş, M. Aslanoğlu, A. Kılıç, Ö. Kaplan, H. Temel, Preparation, Characterisation and Redox Properties of four New Tetradentate Salicylaldimines with their Cu(II) complexes, Journal of Chemical Research, 05/ 3322, 242-245, (2006).

A32. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu, A. Kılıç, E. Taş, Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical Studies of Novel Transition Metal Complexes with Quadridentate Schiff base, Journal  of the Chinese Chemical Society, 53, 1027- 1031, (2006).

A33.E. Subaşı, H. Temel, O. S. Şentürk, F. Uğur,  Photochemical Reactions of Metal Carbonlys [(M(CO)6(M=Cr, Mo, W) with N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(o-aminophenoxy)ethane, J Coord. Chem., 59 (16), 1807-1811, (2006).

A34. H. Temel,  B. Ziyadanoğulları, H. Alp ,  I.Aydın, F. Aydın and S. İlhan , Synthesis and Spectral Studies, Determination of Stability Constants and Thermodynamic Parameters of Some Aromatic Diamine Transiton Metal Complexes, Russian Coord. Chem,  32 (4), 282-286 (2006).

A35.N. Tokmak, M. Şekerci and H. Temel, New Co(II), Cu(II) and  Ni(II) Complexes with 1,2-Bis(o-aminophenoxy)ethane, Journal of the Chemical Society of Pakistan 28 (6) 557-560 (2006).

A36.E. Subaşı, H. Temel, Photochemical Reactions of VIB and VIIB Group Metal Carbonly Complexes with a Chiral Schiff base, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 37; 85- 89  (2007).

A37. H. Temel, S. Soran and M. Şekerci, The Spectroscopic Studies of new Co(II), Cu(II) and Ni(II)  Complexes with 1,2-bis(m-aminophenoxy)ethane, R Inorg Chem. 52 (5) 709- 712 (2007).

A38.B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi, H. Temel, R. Guzel,  Extraction of  Copper(II), Nickel(II) and Cobalt(II) with  N,N’-Bis(salicylaldehydene)-1,4-bis-(m-aminophenoxy)butane, Annali di Chimica, 97, p. 287- 294 (2007).

A39.S. Ilhan,  H. Temel, I. Yilmaz, A. Kilic, Synthesis, Characterization and Redox Properties of Macrocyclic Schiff Base by Reaction of 2,6-diaminopyridine and 1,3-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)propane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes, Transition Metal Chemistry, 32; 344- 349 (2007).

A40.S. Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz and M. Şekerci,   Synthesis and Characterization of new Macrocyclic Schiff Base Derived from 2,6-Diaminopyridine and 1,7-Bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes., Polyhedron, 26; 2795- 2802 (2007).

A41.S. Ilhan, H. Temel, R. Ziyadanoğulları and M. Şekerci,  Synthesis and spectral characterization of macrocyclic Schiff base by reaction of 2,6-diaminopyridine and 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes.,  Transition Metal Chemistry, 32, 584-590 (2007).

A42. H. Temel, S. İlhan,  M. Aslanoğlu and H. Alp, Synthesis, Spectroscopic and Electrochemical Studies of Novel Transition Metal Complexes with N,N’-Bis(2-hydroxynaphthalin-1-carbaldehydene)-1,3-bis-(o-aminophenoxy) propane, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A) 46A,  1109- 1112 (2007).

A43.S.Ilhan, H. Temel, I. Yilmaz and M. Sekerci, Synthesis, structural characterization and electro chemical studies of new macrocyclic Schiff base containing pyridine head and its metal complexes, Journal of Organometallic Chemistry 692, 3855–3865 (2007).

A44.S. İlhan, H. Temel, Synthesis, spectral studies of new macrocyclic Schiff base derived from 2,6-diaminopyridine and 1,10-bis(2-formylphenyl)-1,4,7,10-tetraoxadecane and its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) and La(III) complexes, Transition metal chemistry 32, 1039- 1046 (2007)

A45.S. İlhan, H. Temel, A. Kilic, E. Tas Synthesis and spectral characterization of macrocyclic Ni(II) complexes derived from various diamines, Ni(II) perchlorate and 1,4-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane, Transition Metal Chemistry, 32 , 1012-1017 (2007)

A46. H. Temel, H. Alp, S. İlhan, B. Ziyadanoğulları, and İ. Yılmaz, Spectroscopic and electrochemical studies of novel transition metal complexes with N,N’-bis(2-aminothiphenol)-1,7-bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane and structure effects on extractability of  ligand towards some divalent cations, Monatshefte  für chemica chemical monthly,  138, 1199- 1209 (2007)

A47.S. Ilhan, H. Temel, A. Kılıç, Synthesis and characterization of new macrocyclic Cu(II) complexes from various amines, copper(II) nitrate and 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane, Journal of Chine chem. 1-10 (25) (2007)

A48. H. Temel, S. İlhan, Synthesis, Characterization and Spectroscopic Studies of Novel Transition Metal Complexes with N,N’-bis(salicyaldehydene)-1,4-bis-(4-chloro-2-aminophenoxy)butane, R  J  of  Coord. Chemistry, 33 (12) 918-91 (2007).

A49. H. Temel, S. İhan, Synthesis And Spectral Studies of New Schiff Base Macrocyclic Zn(II) Complexes, Macromoleculer, An Indian Journal, Trade Science Inc 3 (3) (2007).

A50.I. Yilmaz, H. Temel, H. Alp, Synthesis, Electrochemistry and In situ Spectroelectrochemistry of a New Co(III) Thio Schiff-base Complex with N,N’-Bis(2-aminothiophenol)-1,4-bis(carboxylidene phenoxy)butane, Polyhedron, 27, 125- 132 (2008).

A51.B. Ziyadanoğulları, D. Ceviziçi,  H. Temel, R. Ziyadanoğulları, Preparation and Structure Effects on Preconcentration and Extraction of N,N’-Bis(Salicylaldehydene)-1,4-Bis-(p-Aminophenoxy)butane towards some Divalent Cations, J of Hazardous Materials. 150, 285-289 (2008).

A52. H. Temel, H. Alp, S. Ilhan and B. Ziyadanogullari, Spectroscopic and Extraction Studies of new Transition Metal Complexes with N,N’-bis(2-aminothiphenol)-1,4-Bis(2-carboxaldehydenephenoxy)butane, J Coordination Chem.,61 (7) (2008) 1146-1156.

A53. H. Temel and S. İlhan, Prepared and characterization of macrocyclic Schiff base by reaction of 2,6-diaminopyridine with various aldehydes and their Cu(II) complexes, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 69, 896–903(2008).

A54.S. İlhan and H. Temel, Synthesis and Characterization of macrocyclic Cd(II) complexes, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A).  47 (3) 378- 382 (2008).

A55.S. İlhan, H. Temel and A. Kilic,    Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Cu(II) Complexes by Reaction of various Amines, Copper(II) Perchlorate and 1,4-Bis(2-carboxyaldehydephenoxy)butane,  Journal of Coordination Chemistry, 61 (2) 277- 284 (2008).

A56.S. Ilhan and H. Temel, M. Sunkur and İ Tegin Synthesis, structural characterization of new macrocyclic Schiff base derived from 1,6-bis(2-carboxyaldehydephenoxy)pentane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, Indian Journal of Chemistry, Sec A (IJC-A).  47 (4) 560- 564 (2008).

A57. H. Temel, Ü. Demirbas and M. Şekerci, Synthesis And Spectral Studies Of New Co(II), Cu(II) And Ni(II) Metal Complexes with Aromatic Diamine, Russian journal inorganic chemistry 53 (7) 1061-1064 (2008).

A58. H. Temel, S. İlhan  A. Kilic and E. Tas,   Synthesis and spectral characterization of new macrocyclic Ni(II) and Co(II) complexes derived from 1,4-bis(2-carboxyaldehyde phenoxy)butane and various diamines presence Ni(II) and Co(II) nitrate, J of Coordination Chem., 61 (9) 1443- 1454 (2008).

A59.S . Karahan, P. Köse, E. Subaşı, H. Temel, Photochemical reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and W) with tetradentate Schiff-bases, Synthesis and Reactivity in Inorganic and Metal-Organic Chemistry, 38 (5) 422-427 (2008).

A60.S. Karahan, P. Köse, E. Subaşı, H. Alp and H. Temel, “Photochemical Reactions of [M(CO)5THF] (M: Cr, Mo and W) with Thio Schiff-bases” , Trans. Met. Chem., 33(7), 849-854 (2008).

A61.S. İlhan,  H. Temel, Synthesis and spectral studies of macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes by reaction of 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal(II) nitrate and salicyaldeyde derivatives, Journal of Moleculer Structure, 891 , 157-166 (2008).

A62.S. Ilhan and H. Temel, Synthesis, spectral characterization of new macrocyclic Schiff base by reaction of 1,5-bis(2-formylphenyl)pentane and 2,6-diaminopyridine and its metal complexes, J Coord. Chem. 62 (3) 456-464 (2009).

A63.I. Yilmaz,  S. Ilhan, H. Temel and A. Kılıc, Synthesis, Characterization and Electro-Spectroelectrochemical Studies of Four New Macrocyclic Schiff-Base Cobalt Complexes having N2O2 Set of Donor Atoms, Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry,63, 163-169 (2009).

A64.İlhan, S., H. Temel, Pasa, S., Synthesis and spectral studies of macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) complexes derived from 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal nitrate and salicylaldehyde derivatives, Chinese Chemical Letters 20, 339–343 (2009).

A65. H. Temel, S. İlhan, Synthesis and spectroscopic studies of novel transition metal complexes with schiff base synthesized from 1,4-bis-(o-aminophenoxy)butane and salicyldehyde, Russıan Journal of Inorganic Chemistry,     54   (4)    543-547  (2009).

A66.I. Aydin, S. Sozcan, B. Ziyadanoğullari, H. Temel, Selective extraction
of copper(II) from aqueous solution by using Schiff bases, Polish Journal of Chemistry , 83, 1591-1600 (2009).

A67. K. Akkılıç, Y.S. Ocak, T. Kılıçoğlu, S. İlhan, H. Temel, Calculation of current–voltage characteristics of a Cu(II) complex/n–Si/AuSb-Schottky diyote, Current Applied Physics 10 (1) 337- 341 (2010).

A68. İlhan S., H. Temel., Synthesis of complexes of Pb(II), Cd(II), Zn(II), Ni(II), La(III) and Cu(II) with a Schiff base macrocyclic ligand containing pyridine, JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 304–306 (2010).

A69.S. Ilhan, H. Temel, S. Paşa, and İ. Teğin, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of 1,2_Bis(2_formylphenyl)ethane with Metal Nitrate and Various Daimine, Russian Journal of Inorganic Chemistry, Vol. 55, No. 9, pp. 1402–1409 (2010).

A70. E. V. Oral, I. Dolak, H. Temel, B. Ziyadanogullari, Preconcentration and determination of copper and cadmium ions with 1,6-bis(2-carboxy aldehyde phenoxy)butane functionalized Amberlite XAD-16 by flame atomic absorption spectrometry, Journal of Hazardous Materials,  186 (1) 724-730 (2011).

A71. H. Temel, Salih Paşa, Yusuf Selim Ocak, İsmail Yılmaz, Serpil Demir, İsmail Özdemir. Synthesis, characterization, electrochemical-spectroelectrochemical properties and applications in palladium catalyzed Suzuki cross-coupling reactions of N2S2O2 thio Schiff base ligand and its Cu(II), Co(III), Ni(II), Pd(II) complexes and their usage in the fabrication of organic-inorganic hybrid devices Synthetic metals 161 2765- 2775 (2012)

A72. F. Siga, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal, Superb efficient and recycle polymer-anchored systems for palladium catalyzed Suzuki cross-coupling reactions in water, Applied Catalysis A: General, 449, 172-182 (2012).

A73. E. Subaşı, S. Çelik, H. Temel, Synthesis and Characterization of Stable Hetereocyclic (Schiff Base) Divalent Tin Species and Photogeneration of Their Transition Metal Carbonyl Complexes, Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 43,:305–311, (2013).

A74. S. Pasa, Y. S. Ocak, H. Temel, T. Kilicoglu, Synthesis, characterization and catalytic behavior in the Suzuki reaction of Schiff base and its complexes and the optical properties of nickel complex used in the fabrication of a photodiode, İnorganic Chimica Acta, 405, 493-504 (2013)

A.75.C. Özaydın, K.Akkılıç, S. İlhan, Ş. Rüzgar, Ö.Güllü, H.Temel, Characterization of an Au/n-Si photovoltaic structure with an organic thin film, Materials Science in Semiconductor Processing, 16,  1125- 1130 (2013).

A.76.Uğur Işık, Murat Aydemir, Nermin Meriç, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Hamdi Temel, Akın Baysal, Tunable ferrocenyl-phosphinite ligands for theruthenium(II)-catalyzed asymmetric transfer hydrogenationof ketones, Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 379 (2013) 225– 233

A.77. Bünyamin Ak, Murat Aydemir, Yusuf Selim Ocak, Feyyaz Durap, Cezmi Kayan, Akin Baysal, Hamdi Temel, Readily Available Ferrocenyl-phosphinite Ligands for Ru(II)-Catalyzed Enantioselective, Transfer Hydrogenation of Ketones and Fabrication of Hybrid Heterojunctions, Inorganica Chimica Acta,409 (2014) 244–253

B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

B1. H. Temel, H. Hoşgören,  Ü. Çakır,   and M. Boybay,  Synthesis and Characterization of Na+ and Ba2+ Complexes of diaza-18-crown-6 Derivatives, Molecular Recognation and Inclusion, Proceeding of the Ninth International Symposium on Molecular Recognation and Inclusion, Lyon, Fransa, P. 527-530, 1996.

B2. Ü. Çakır, H. Temel, and H. Hoşgören, Synthesis of N,N’Disubstituted Diazacoronands VI µ, W-Diamino-Aliphatic Ethers Precursors, 35th IUPAC Congress, İstanbul, Turkey, P. 609, 1995.

B3.Ü. Çakır, H. Temel, and H. Hoşgören,  The Metal Complexes with New Type Macrocyclic Polyether-Diamide Ligands, International Seminar on Inclusion Compounds, İstanbul, Turkey, P.76, 1995.

B4. H. Temel, Complexes of Cupper(II), Nickel(II), Cobalt(III) and Zinc(II) with Schiff Base Derived From 1,2-Bis-(o-aminophenoxy)ethane and Salicylaldehyde,  MBCAC III 3rd Mediterranean Basin Conference on Analytical Chemistry, Antalya, Turkey, P. 138, 2000.

B5. H. Temel, U, Çakır, B. Otludil, H. İ. Uğraş, İ. Başaran, Complexation and Mutagenicity Potential Studies wıth N,N’-Bıs(2-Hydroxynapthalin-1-Carbaldehydene)-1,2-Bis(p-aminophenoxy)ethane and the novel oxovanadium(IV) Complex,  2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, p- 034 (2004).

B6. H. Temel, H., U, Çakır, H. İ. Uğraş, İ. Başaran, Synthesis And Characterization of a Novel Oxovanadium(IV) Complex And Conductometric Studies with N,N’-bis (Salicylidene)-1,2-Bıs-(p-aminophenoxy)ethane,  2nd International Aegean Physical Chemistry Days, Balikesir, Turkey, p. 079 (2004).

B7.B. Gündüz, S. Küçükkolbaşı, E. Maltaş, H. Temel, S. Yıldız, Determination of Fluorescence Properties of some Transition Metal Complexes by Quenching Method, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings Book, Kuşadası, Aydın, Turkey, P. 428-430, (2004).

B8.B. Gündüz, S. Küçükkolbaşı, E. Maltaş, H. Temel, S. Yıldız, Effect of Solvent on the Fluorence of some Schiff Bases, 4th Aegean Analytical Chemistry Days, Proceedings Book, Kuşadası, Aydın, Turkey, P. 66-68, (2004).

B9.O. Çakır, H. Temel, M. Kıyak, Chemical etching of Cu-ETP Copper, 8th International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, 16th- 19th May Gliwice- Wisia, Poland, P. 94-97 (2005).

B10. B. Gündüz, S. Kücükkolbasi, Maltas, E., H. Temel, Yıldız, S., Spectrofluorimetric Determination Of Copper by usİng a new Schiff Base, 3rd Black Sea Basin Conference on Analytical Chemistry, Constanda, Romania (2005).

B11.E. Maltaş, B. Gündüz, B., H. Temel, S. Yıldız, Spectrofluorimetric determination of aluminum by using a new Schiff base, pp. 133. XVIIth European Chemistry at Interfaces Conference, 27 June- 1 July 2005, Loughborough, UK.

B12.S. Yıldız, M. Yaman, E. Maltas, H. Temel, Development  of spectrofluorometric method based complexation for determination of copper,  41st IUPAC Congress, Torino (Italy) August 5-10, 2007.

B13.K. Akkılıç, S. İlhan, T. T. Kılıçoğlu, H. Temel, Determination of the Characteristic Parameters of Metal Complex/n_Si/AuSb Structures, Türk Fizik Derneği, 24. Uluslar arası Fizik Kongresi, 28-31 Ağustos, Malatya, 2007, P. 372.

B14.Pelin Köse, Senem Karahan, Elif Subaşı, Yavuz Ergün, H. Temel, “Photochemical reactions of M(CO)6 (M=Cr,Mo,W) with salen type Schiff base ligands”.Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.

B15. Senem Karahan, Pelin Köse, Elif Subaşı, Hüseyin Alp, H. Temel, “Photochemical Rearrangement of Tetradentate Schiff Bases and Photogeneration of VIB Group Metal Carbonyl Complexes”. Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.

B16.Senem Karahan, Pelin Köse, Elif Subaşı, H. Temel, “Photochemical Generations of Bimetallic Carbonyl Complexes”. Sixth International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern Europen Countries, Bulgaristan, Eylül 2008.

B17.Orhan Kavak, Kivilcim Onen, H. Temel, methods of Analysis Applied to Hydrocarbon Seepage in Southeastern region of Anatolia (Turkey) and their İnterpretation, SGEM 2011, 11. International Multidisciplinary Scientific GeoConference, 20-25 June 2011 Bulgaria, Volume 1, P.1237- 1244.

B18.Fatma Siga, H. Temel, Yusuf Selim Ocak, Salih Paşa, Kemal Akkılıc, Elektrical properties of New polimeric  metal Complexes, Nanomaterials: Appl,ication & properties, Nanomaterials: Application & Properties, Paper282, 2011, Ukrain.

B19.R.G. Guven, F. M. Bekler, H. Kaya, O. Acar, K. Guven, H. Temel. Isolation and Identification of petroleum degrading bacteria, Current Opinion in Biotechnology 22S 2011, European Biotechnology Congress Location: Istanbul, TURKEY Date: SEP 28-OCT 01, 2011

B20H. Temel, Y.S. Ocak, M. Atlan, A. Tombak, T. Kilicoglu, K. Akkilic, Electrical and photoelectrical characteristics of a rectifying diode based on a novel Cu(II) complex, The Energy and Materials Research Conference – EMR2012 Torremolinos (Spain), 20-22 June 2012, p. 120.

B21H. Temel, M. Atlan, Y.S. Ocak, Optical and electrical properties of novel Schiff base polymers with naringenin, The Energy and Materials Research Conference – EMR2012 Torremolinos (Spain), 20-22 June 2012, p. 149.

B22. A. Ekinci, M. Zafer Köylü, M. Böyükata, H. Temel, Investigation of N,N’ethylenebis(salicylideneimine)-1,8-diamino octane Schiff base Derviative with 1H-NMR and Computational Studies, 2nd International Conferance on Computation for Science and Technology, july, 09-11, 2012 Niğde, Turkiye, PP-34.

B23. H. Temel, S. İlhan, S. Çınarlı, M. Böyükata, Synthesis, Characterization and density Funcktional theory Studies of Novel Cu(II) and Ni(II) complexes with Quadridentate Schiff base, 2nd International Conferance on Computation for Science and Technology, july, 09-11, 2012 Niğde, Turkiye, PP-82.

B.24.Y. S. Ocak, H. Temel, M. Adlan, T. Kılıçoğlu, A. Tombak, Novel Polymeric Metal Complexes for Electrical and Photoelectrocal Applications, 10th SESAME ( Synchron-light for Experimental Sciences and Applications in the Middle East) User’s Meeting November 7-9, 2012, Amman Jordan, P. 79.

B.25. H. Temel, M. Adlan, S. Paşa, K. Akkılıç, Determination of Optical and Electrical properties of a Novel Polymeric Ligands and Its Cu(II) Complex, 10th SESAME ( Synchron-light for Experimental Sciences and Applications in the Middle East) User’s Meeting November 7-9, 2012, Amman Jordan, P. 53.

B.26. H. Kara, Z. Tunay, H. Temel, O. Kavak, Metal Cpntent Determination of Water Source Arround Oil Production Areas İn Diyarbakır, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, 2013, İstanbul/ Turkey.

Katılımcı:

B1.  H. Temel, B1- 19th International mass Spectrometry Conference September, 15-21 2012 kyoto, Japan.

C. Yazılan ulusal / uluslararası kitaplar

C1- Diyarbakır ili Tarım, Sanayi, Hizmet Sektörlerinin Uluslararası Rekabetçilik ve Makro Düzey Kümelenme Analizi, Diyarbakır valiliği ve KOSGEB işbirliği ile hazırlanmıştır. Proje Yerel Ekibinde görev almıştır. 2011

C2- H. Temel, “Naylon Aşkı Öldürür” Hayy Kitap, Türkçe, 104 s.  2. Hamur Ciltsiz,  12 x 19 cm, İstanbul, 2011, 1. Basım, ISBN : 9786054325238

C-3 H. Temel, Polymer and monomer ligands of Schiff bases with various applications, Paperback: 64 pages, Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing (January 7, 2013) Language: English, ISBN-10: 3659315907, ISBN-13: 978-3659315909 .

D.Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D1.Kara, İ. H., H. Temel, M. Ertem,  M. Boşnak, B. Dikici,   ve M. Kılınç, Malnutrosyonlu Çocuklarda Serum Çinko Düzeyleri, Beslenme ve Diyet Dergisi, 27 (2), 5-9 (1998).

D2. H. Temel, B. Oral, ve Y. Avanoğlu,   Kimya Öğrencilerinin Deneye Yönelik Tutumları ile Analitik Kimya Laboratuarındaki Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişki, Çağdaş Eğitim, 264, 32-38 (2000).

D3.B. Oral, H. Temel, E. Güler, Kimya Eğitimi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamasına İlişkin Algıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (8) (2004), www.e-sosder.org.

D4.Z. Özgen, M. Yıldırım, H. Temel, Farklı Schiff Bazları ve Komplekslerinin Buğday ve pamukta Çimlenme Üzerine Etkisi,  “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010,   D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Tam metin.

D5.S. Paşa, Y.S. Ocak, H. Temel, T. Kılıçoğlu, Tiyoschiff Bazi N,N′-Bis(2-Hidroksi-1-Naftaldehit)-1,2-Bis(2-Amino Feniltiyo) Etan Ve Co(II), Ni(II), Pd(II) Metal Komplekslerinin Metal/Yariiletken Kontaklarin Elektriksel Karakterizasyonuna Etkisi, “I. Uluslararası Arası Katılımlı Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu ve Mermercilik Şurası”, 24-26 Mayıs 2010,   D.Ü. Kongre merkezi, Diyarbakır, Tam metin.

D6. H. Temel, plastik torbaların insan ve çevre sağlığına zararları, Doğanın yeniden keşfi, Merkez Efendi geleneksel Tıp Festivali, 5-13 haziran 2010, 44-47.

D7. H. Temel. Plastik Poşet Kirliliği ve Çevre Eğitimi, Diyarbakır’da Tarım, Doğa  ve Çevre Sempozyumu, Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yayınları, Cilt I, 1-3 haziran 2010, Diyarbakır, s. 208- 220.

D8. H. Temel.Dicle Üniversitesi Engelliler uygulama ve Araştırma merkezinin Kuruluş Hedef ve İlkeleri, Modern kentleşmede Engelliler ve Güvenlik, Adalet yayınevi, Ankara 2011, s.17-22.

D9 N. Akbolat, A. Yıldız, H. Temel, S. İlhan, K. Gül, Antifungal Studies of Some Metal Complexes with Schiff Base Ligands,,Dicle University, Journal of the ınstitute of Science and Technology, 2012,p- 15- 22, ISSN; 2146-4693.

D10. N. Akbolat, A. Yıldız, H. Temel, S. Paşa, Ö. F. Yeşil, K. Gül, Antibacterial effects of some new metal complexes with Schiff Base ligands on Gram-positive Bacteria(Staphylococcus aureus) andGram-negative Bacteria (Pseudomanas aerogines),Dicle University, Journal of the ınstitute of Science and Technology, 2012,p- 23-28 ISSN; 2146-4693.

D.11. N. Meriç, C. Kayan, M. Aydemir, Y. S. Ocak, A. Baysal, H. Temel, Application of Dinuclear ruthenium(II) arene Complexes in transfer Hydrogenation of ketones, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),1-8 ISSN; 2146-4693.

D.12H. Temel, H. Uçmak, S. Paşa, M. A. Yılmaz, S. Hoşoğlu, Biological Activities of some Transition metal Complexes derived from,  N,N’-bis(salicylidene)-1,2-bis-(o- and P- aminophenoxy9ethane, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),16-19 ISSN; 2146-4693.

D.13. C. Kayan, N. Meriç, M. Aydemir, A. Baysal, H. Temel, Aniline Based Aminophosphine and Cationic bis(phosphino)amine Ru(II) complexes, Investigation of Catalytic Activity in Transfer Hydrogenation of Ketones, Dicle University, Journal of the Institute of Science and Technology, 2013, DUFED, 2(1),20-27 ISSN; 2146-4693.

E.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. H. Temel, R. Ziyadanoğulları,   ve M. Boybay,   SO2’in Çeşitli Karbonatlar Tarafından Kimyasal Absorpsiyonu, Kimya-93 IX Kimya ve Kimya Mühendisliği Sempozyumu, s. 62, Trabzon, 1993.

E2.H. Hoşgören, ve H. Temel,   Bazı Yan Kollu Taç Eterlerin Alkali ve Toprak Alkali Metalleriyle Komplekslerinin Hazırlanması, Kimya-94 X. Ulusal Kimya Kongresi, s. 137, Bursa, 1994.

E3.İ. H. Kara, H. Temel,  M. Ertem,  M. Boşnak,  B. Dikici,   ve M. Kılınç,    Diyarbakır Yöresinde Protein Malnutrosyonu ve Çocuklarda Serum Çinko Eksikliği, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 655, Van,  1997.

E4. H. Temel, B. Oral,   ve Y. Avanoğlu,   Kimya Öğrencilerinin Deneye yönelik Tutumları ile Analitik Kimya Laboratuarındaki Titrimetri Deneylerini Planlama ve Uygulamaya İlişkin Bilgi ve Becerileri Arasındaki İlişki, XI. Ulusal Kimya Kongresi, s. 682, Van, 1997.

E5.G. Topal, H. Temel,   F. Karadeniz ve H. Hoşgören,  Sübstitüe Benzen Birimleri İçeren benzo(aza) Crown Eter Çıkış Maddelerinin Hazırlanması, XIII. Ulusal Kimya Kongresi, s. 1258, Van, 1998.

E6.Ü. Çakır, H. İ. Uğraş,   H. Temel,   ve G. Topal, Bazı yeni Fonksiyonel Gruplar içeren Oksijen ve Azot Taşıyan Köprülü Makromoleküler Türevlerinin Sentezi ve Kompleksleşme Sabitlerinin Tayini, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 566, Diyarbakır, 2000.

E7.G. Topal, B. Oral,   H. Yılmaz,   H. Temel,   ve M. Coşkun,   Organik Kimya Öğretiminde Öğrencilerin Aromatiklik Kavramını Kazanma Düzeylerinin Belirlemeye ilişkin Bir Değerlendirme,  XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 184, Diyarbakır, 2000.

E8. H. Temel ve S. İlhan.   1,2-Bis-(p-aminofenoksi)etanın 4-metoksi Benzaldehitle Schiff bazının Sentezi ve Bazı Geçiş Metal Komplekslerinin Hazırlanması,   XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 396, Diyarbakır, 2000.

E9.H. Yılmaz, M. Coşkun,   G. Topal,   ve H. Temel, Kimya Öğretiminde Başarısızlığın Nedenleri, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 173, Diyarbakır, 2000.

E10.H. Yılmaz, M. Coşkun,  G. Topal,   ve H. Temel,  Öğretmenin Kimya Dersine Karşı Tutumu, XIV. Ulusal Kimya Kongresi, s. 520, Diyarbakır, 2000.

E11. H. Temel, ve Ö. Satıcı, Bir Çevre Kirleticisi olan; Kükürt dioksidin  kalsit Tarafından Farklı Süre ve ısı gruplarında Absorpsiyon Değişiminin Friedman İki yönlü Varyans Analizi ve Tek Yönlü Varyans Analizi ile İncelenmesi, 5. Ulusal Biyoistatistik Sempozyumu, s. 339,  Eskişehir, 2000.

E12.F. Yakuphanoğlu, H. Temel, M. Şekerci ve Y. Aydoğdu,   N-Toluil Bileşiğinin Elektriksel İletkenliğinin Sıcaklığa Bağlılığı, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-P79. 2001.

E13. H. Temel, H., S. İlhan, M. Şekerci, ve R. Ziyadanoğulları,  Schiff Bazlı Yeni Cu(II), Ni(II), Co(III) ve Zn(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-S39, 2001.

E14. H. Temel, S. İlhan,   ve M. Şekerci,   Yeni N,N’- Bis(sinnemaldehiden)-1,2-Bis(p-aminofenoksi)etan ve Geçiş Metal Kompleksleri, XV. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, AN-P78, 2001.

E15. H. Temel, ve Hoşgören, H. Kiral Schiff Bazının Cu(II), Mn(III), Ni(II) VE Zn(II) Komplekslerinin sentezi, karekterizasyonu ve spektral  Çalışmaları, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AK-P60, 2002.

E16. H. Temel, ve Satıcı, Ö. Bir Çevre Kirleticisi olan; Kükürt Dioksidin Dolomit Tarafından Farklı Sere ve ısı Gruplarında Absorpsiyon Değişiminin Friedman  İki Yönlü Varyans Analizi ile İncelenmesi,XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AK-P88, 2002.

E17. M. Şekerci, M. Boybay, Ü. Demirbaş ve H. Temel, 1,2-Bis(o-aminofenoksi)etan Ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin sentezi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AN-S1, 2002.

E18. H. Temel, T. Taşkın, we M. Şekerci, Sentez edilen Schiff bazının   Ti(IV), Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin karekterizasyonu ve Antifungal Çalışmaları, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, AN-49, 2002.

E19. H. Temel, B. Oral ve E. Guler, Öğrencilerin Bilgisayar Destekli Öğretim Uygulamaları Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirilmesi, XVI. Ulusal Kimya Kongresi, Konya, KE-P1, 2002.

E20. N. Akpolat, A. Yıldız, K. Gül, Ö. F. Yeşil, T. Özekinci, H. Temel, Schiff bazı ve bazı Ağır metal Komplekslerinin Anti Bakteriyel özelliklerinin Belirlenmesi Konusunda Bir Araştırma, XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, Malatya, P. 48. 2002.

E21.Ü. Demirbaş, M. Şekerci, M. H. Temel, 1,2-bis(p-aminofenoksietan) Ligandı ve Komplekslerinin sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P92. 2003

E22.S. Soran, M. Şekerci, H. Temel, Aminofenoksi grubu ihtiva eden ligandın Co(II), Ni(II) ve Cu(II) Komplekslerinin Sentezi, XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P93. 2003.

E23.N. Tokmak, M. Şekerci, H. Temel, Diamin ligandının Co(II), Ni(II) ve Cu(II) komplekslerinin sentezi,  XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P94. 2003.

E24. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, H. İ. İlhan S. 4-Metoksibenzaldehit ve 1,2-bis(p-aminofenoksi)etan’dan Elde Edilen Schiff Bazının Konduktometrik Çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P103. 2003.

E25. H. Temel, Ü. Çakır, Ü. H. İ. Uğraş, N,N’-etilenebis(salisilidenimin) Schiff bazının konduktometrik çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P104. 2003.

E26. H. Temel, Çakır, Ü. Uğraş, H. İ. Uçmak, H. Hoşoğlu, S., Schiff bazlı yeni VO(IV) kompleksi. Kompleksleşme ve biyolojik aktivite çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P105. 2003.

E27. H. Temel, Ü. Çakır, H. İ. Uğraş, M. Şekerci, M. N,N’-bis(salisiliden)-1,2-bis(o-aminofenoksi)etan Ligandının Konduktometrik Ölçümlerle Kompleksleşme Çalışmaları. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, AN-P106. 2003.

E28. H. Temel, Öğretim elemanlarının davranışlarının değerlendirilmesi. XVII. Ulusal Kimya Kongresi, KE-P7. 2003.

E29.B. Gündüz, E. Matlaş, S. Küçükkolbaşı, H. Temel, S. Yıldız, Farklı çözücülerde Schiff bazlarının Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, AK-243. Kars,  2004.

E30.B. Gündüz, S. Z. Baş, S. Küçükkolbaşı, H. Temel, S. Yıldız, Bazı Schiff Bazlarının Alüminyum Komplekslerinin Floresans Özelliklerinin İncelenmesi, XVIII. Ulusal Kimya Kongresi, FK-670. Kars,  2004.

E31. F. Aydın, E. Şahin, I. Aydın, B. Ziyadanoğulları, H. Temel, 2-Hidroksinaftalin-1-karbaldehiden-1-naftilaminden Elde edilen Schiff Bazının bazı Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Spectroskopik Yöntemle Kararlılıkları ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P- 80, Malatya, 2004.

E32.H. Aydın, B. Ziyadanoğulları, H. Temel, 1,2-Bis-(o-aminofenoksi)etan ile Salisilaldehitden Elde Edilen Schiff Bazının Bazı Geçiş Metalleri ile Komplekslerinin Spectroskopik Yöntemle Kararlılık ve Termodinamik Parametrelerin Belirlenmesi, II. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, P- 132, Malatya, 2004.

E33.E. Subaşı, H. Temel, O. Şentürk, F. Uğur, N,N′-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan ile [M(Co)6 (M= Cr, Mo, W)] Arasındaki Fotokimyasal Tepkimeler XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005 ANP35.

E34. H. Temel, I. Aydın, F. Aydın, B. Ziyadanoğulları, 2-N,N’-bis(2-hidroksinaftalin-1-kKarbaldehiden)-1,2-bis-(m-aminofenoksi)etan ile Yeni Metal Komplekslerinin Hazırlanması, Spektroskopik ve Termodinamik Çalışmaları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, ANP72

E35. H. Temel, B. Ziyadanoğulları, H. Alp, I. Aydın, F. Aydın, S. İlhan, Bazı Aromatik Diamin Metal Komplekslerinin Sentezi, Spektroskopik Çalışmaları, Kararlılık Sabitleri ve Termodinamik Sabitlerinin Tayini, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, XIX. Ulusal Kimya Kongresi,2005,  ANP 77.

E36.S.  İlhan, H. Temel,  M. Aslanoğlu, 2,6-Diaminopridin ve 1,10-Bis(2-formilfenil)-1,4,7,10-trioksadekan’dan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Voltametrik Çalışmaları, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası,  2005, ANP 142

E37.S.  İlhan, H. Temel, M. Aslanoğlu, 2,6-Diaminopridin ve 1,7-bis(2-Formilfenil)-1,4,7-Trioksaheptandan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, 2005, ANP 143.

E38.B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, S.  İlhan, Dört Dişli Yeni Schiff Bazı N,N’-bis(salisilaldehiden) -1,4-bis(m-aminofenoksi)butanın Sentezi ve Bazı Metallerin Ekstraksiyonunda Uygulanması, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 109

E39.B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, İ. Teğin, Şelatlaştırıcı Olarak N-N’-bis(2-hidroksinaftalin-1-karbaldehiden)-1,3-bis(o-aminofenoksi)propan Sentezi ve bazı iki Değerli Katyonların Ekstraksiyonu, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 110

E40.B. Ziyadanoğulları, H. Temel, D. Ceviziçi, R. Güzel, Bazı Metal Katyonlarının N-N’-bis(2-hidroksinaftalin–1-karbaldehiden)-1,3-bis(p-aminofenoksi)propan Sentezi ve Çözücü Ekstraksiyonu ,XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Kuşadası, 2005, AKP 111.

E41.B. Ziyadanoğulları, İ. Teğin, H. Temel, Sulu çözeltiden bazı metal katyonlarının 1,4-bis(p-aminofenoksi)butan ditosilat ile ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006, P. 141.

E42.B. Ziyadanoğulları, R. Güzel, H. Temel, Sulu çözeltiden bazı metal katyonlarının 1,4-bis(o-aminofenoksi)butan ditosilat ile ekstraksiyonu, III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Çanakkale, 2006, P. 142.

E43.S. Karahan, E. Subaşı, S. Derinkuyu, K. Ertekin, H. Temel, “[N,N′-bis(salisiliden)-1,2-bis-(o-aminofenoksi)etan], (H2L) Ligandı ile [W(Co)4(H2L)] Kompleksinin Spektrofotometrik İncelenmesi ve (H2L) Yapısı ile Emisyon Esaslı Nanomolar Düzeyde Çinko Tayini” XX. Ulusal Kimya Kongresi, ErciyesÜniversitesi, Eylül, 2006.

E44.E. Subaşı, H. Temel, Photogeneration of VIB Metal Carbonyl Complexes With A Chiral Bidentate Schiff Base, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P28.

E45.H. Alp,  H. Temel, S. İlhan, B. Ziyadanoğulları, İ. Yılmaz,  2-Aminotiyofenol İle Dialdehitden Schiff Bazının Sentezi Ve Geçiş Metalleri İle Komplekslerinin Eldesi, Karakterizasyonu Ve Ekstraksiyonunda Uygulamaları, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P46.

E46. H. Temel, S. İlhan, M. Aslanoğlu, H. Alp,  N,N’-Bis(2-Hidroksinaftalin-1-Karbaldehiden)-1,3-Bis-(o-Aminofenoksi)Propan İle Yeni Geçiş Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Elektro Kimyasal Çalışmaları, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P47.

E47.S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç,  1,4-Bis(2-Karboksaldehitfenoksi)Bütanın Çeşitli Aminlerle Template  Etki ile Cu(II) Komplekslerinin Sentezi ve Karekterizasyonu, I. Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P108.

E48.S. İlhan, H. Temel, M. Şekerci, R. Ziyadanoğulları, 2,6-Diaminopridin Ve 1,4-Bis(2-Karboksaldehitfenoksi)Bütandan Elde Edilen Yeni Makrosiklik Schiff Bazının Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) Ve La(III) Komplekslerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu Ulusal Anorganik Kimya Günleri, Çukurova Üniversitesi, 2007, P109.

E49. I. Aydın, B. Ziyadanoğulları, S. Sözcan, H. Temel, N,N’-Etilenbis(Salisilaldenimin) Schiff Bazı ile sulu çözeltiden CuII iyonlarının ekstraksiyonu ve diğer katyonlardan ayrılması, IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, 25-27 Haziran, Elazığ, 2008, P-93.

E50.Ziyadanoğulları, B.; Sözcan S.; Aydın, I.; H. Temel, N,N’_bis(salisilaldehiden)-1,2-bis(m- aminofenoksi)etan sentezi ve metal ekstraksiyonundaki uygulamaları, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, AKP 23, Mağusa-K.K.T.C.

E51. İlhan S.,  H. Temel, Synthesis and Characterization of Schiff Base Macrocyclic Pb(II), Zn(II), Cd(II) and La(III) Complexes by Template Reaction of (±)-trans-1,2-diaminocyclohexane with Metal nitrate and Salicylaldehyde Derivatives, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 60, Mağusa-K.K.T.C.

E52. İlhan S.,  H. Temel, Synthesis and Spectral Studies of Macrocyclic Schiff Base Complexes by Template Reaction of Diamine with Metal(II) nitrate and 1,7-bis(2-formylphenyl)-1,4,7-trioxaheptane, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 61 Mağusa-K.K.T.C.

E53. İlhan S.,  H. Temel. Synthesis and spectral studies of macrocyclic Cu(II), Ni(II) and Co(II) complexes by template reaction of 1,4-bis(3-aminopropoxy)butane with metal(II) nitrate and salicylaldeyde derivatives, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 114 Mağusa-K.K.T.C.

E54. İ. Yılmaz, S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, Synthesis, Characterization and Electro-Spectroelectrochemical Studies of Four Macrocyclic Schiff-Base Co(II) Complexes having N2O2 Set of Donor Atoms, XXII. Ulusal Kimya Kongresi, 6-10 Ekim, 2008, ANP 115 Mağusa-K.K.T.C.

E55. S.  Paşa, H. Temel, Synthesıs And Characterızatıon Of Novel Thıo       Schıff Bases Wıth 2-Amınothiıophenol And Dıfferent Aldehydes And Its Complexes Wıth  Cu(II), Co(II),  Ni(II), Cd(II),Zn(II) And Pd(II), II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

E56. S. İlhan, H. Temel, A. Kılıç, E.şref Taş, Synthesis And Spectral Characterization of Macrocyclic Ni(II) Complexes Derived From Various Diamines, Ni(II) Perchlorate And 1,4-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy)Butane, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

E57. S. İlhan, H. Temel, İ. Yılmaz, A.  Kılıç, Synthesis, Characterızatıon And Redox Propertıes of Macrocyclic Schiff Base By Reaction of 2,6-Diaminopyridine And 1,3-Bis(2-Carboxyaldehydephenoxy) Propane And Its Cu(II), Ni(II), Pb(II), Co(III) And La(III) Complexes, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

E58. S. Çetin, S. Karahan, E. Subaşı, H. Temel, Syntheses of Stable Heterocyclic (Schiff Base) Divalent Tin Complexes, II. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 16-19 Mayıs 2009, Elazığ.

E59. E. V. Oral, B. Ziyadanoğulları, İ. Dolak, H. Temel. o-1,4 Dialdehit ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Kopolimeri Kullanılarak Pb(II) ve Cd(II) İyonlarının Zenginleştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, Kromtografi, KTÜ, Trabzon, 26-29 Eylül 2009, S.43.

E60. E. V. Oral, B. Ziyadanoğulları, İ. Dolak, H. Temel. o-1,4 Dialdehit ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Kopolimeri Kullanılarak Ni(II) ve Cu(II) İyonlarının Zenginleştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Alevli AAS ile Tayinleri, Kromotografi, KTÜ, Trabzon, 26-29 Eylül 2009, S.42.

E61. H. Temel, S. Paşa, İ. Özdemir, S. Demir, 2-Aminofeniltiyo ile 2-Hidroksi-1-naftaldehitten yeni Schiff Bazının Sentezi ve Geçiş metalleri ile Komplekslerinin Eldesi ve karakterizasyonu, Organometalik Kimya kataliz Çalıştayı, 16-17Mayıs 2010, Malatya, S.57

E62.  P.Köse, E. Subaşı, H. Temel, Palladium(II) Complexes of Tetradentate-ONNO-Type Schiff Bases: Designing Catalysts for Heck Reaction,  Organometalik Kimya kataliz Çalıştayı, 16-17Mayıs 2010, Malatya, S.53.

E63. E. V. Oral, S. Erdoğan, H. Temel, B. Ziyadanoğulları , 1,6-Bis (2- Karboksi Aldehit Fenoksi) Bütan ile Modifiye Edilmiş Amberlit XAD-16 Reçinesinden Yaralanılarak Zn(II) ve Cr(III) İyonlarının Önderiştirilmesi ve Çözeltiden Ayrılmalarının İncelenmesi, 5. Uslusal Analitik Kimya Kongresi, Erzurum, 21-25 Haziran 2010, P.17.

E64.  M. Zeyrek, K. Ertekin, A. Süslü, E. Subaşı, H. Temel, Kalay (II) Katyonunun Elektro-eğirme Yöntemi ile Hazırlanmış Fiberler ile Sub-nanomolar Düzeyde Tayini”, 24. Ulusal Kimya kongresi, 29 Haziran- 2 Temmuz 2010, AP077.

E65. H. Temel, F. Sığa, S. Pasa ve M. Atlan, 2-Hidroksi-1-Naftaldehit Turevli Ligand Polimerinin  Metal Komplekslerinin Eldesi ve Yapı Aydınlatılması, III. Ulusal Anorganik Kimya kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  19-22 Mayıs 2011, P147.

E66. K. Onen, O. Kavak, H. Temel, Guneydoğu Anadolu Bolgesindeki Hidrokarbon (Petrol, Bıtüm) Sızıntılarında Eser Element Tayini, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  19-22 Mayıs 2011, P148.

E67. P. Kose, E. Subası, H. Turkmen, H. Temel, Synthesis of New Tetradentate Schiff Base Pd(II) Complexes And Their Catalytic Applications, III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  19-22 Mayıs 2011, P238.

E68. F. Sığa, H. Temel, S. Pasa, M. A.Yılmaz, Schiff Bazı Bağlı Poli(stiren-Co-divinil benzen)amino metil ile Geçis Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Suzuki Reaksiyonlarının incelenmesi III. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,  19-22 Mayıs 2011, P249.

E69.  M. Adlan, H. Temel, S. Paşa, Naringenin (4,5,7-trihidroksi Flavanon) ve 4- Amino benzoilhidrazinden Elde Edilen Schiff bazı ile Geçiş metal Komplekslerinin Sentezi, karakterizasyonu ve çeşitli uygulamaları, 25. Uluslar arası katılımlı Ulusal Kimya kongresi, 27.06- 02.07. 2011, 112- IP-097, Erzurum.

E70. A. Ekinci, M.Z. Köylü, M. Böyükata, H. Temel, İnvestigation of N,N’-Ethylenebis(saliscylideneimine)-1,7-diaminoheptane Schiff base complexes with Ni(II), Zn(II), Co(II) ions by 1H-NMR relaxation time measurements and elecktornic structure analysis,  Third Bozok Science Workshop, Computational Studies on Structure and Dynamics from Nuclei to Biological Molecules, Bozok University, Yozgat,  2012, P.19.

E.71. P. Köse, N. Öztürk, E. Subaşı, H. Temel, Yeni Rutenyum (II)-Makrosiklik Schiff Baz Komplekslerinin Sentez ve Karakterizasyonu, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 226.

E.72. P. Köse, N. Öztürk, E. Subaşı, H. Temel, Synthesis and Characterization of New Ruthenium (II )-Macrocyclic Schiff Base Complexes, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 227.

E.73. F. Sığa, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal , Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 291.

E.74. F. Sığa, H. Temel, M. Aydemir, Y. S. Ocak, S. Pasa, A. Baysal, Polimer Destekli Schiff Bazı Pd (II) komplekslerinin Suzuki Kross-Kapling Reaksiyonlarındaki Katalitik Etkinliği, 26. Ulusal Kimya Kongresi, Muğla 2012, P. 292.

E.75. H. Temel, Naylon Aşkı Öldürür, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, G.4, Sayfa 8, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs 2013

E.76. H. Temel, Naringenin Katkılı Ligandın, Polimerinin ve Cu(II), Zn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu; Biyolojik Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P326, Sayfa 374, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013

E.77. S. Paşa, M. Håkansson, S. Olsson, P. M. Björemark, H.Temel, 3,5-Lutidin’den Na(I) Kristalllerinin Sentezi Karakterizasyonu ile Dietilen Glikol Dimetil Eterin NaBH4 Kompleks Kristallerinin İnirgemede Kullanımı, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P257, Sayfa 351, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

E.78. M. Atlan, H. Temel, Y. S. Ocak, S. Paşa, Poliazometin Ligandı ve Cu(II), Ni(II) Komplekslerinin Sentezi Ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P289, Sayfa 383, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

E.79. H. Temel, M. Atlan, S. Paşa, N. Haşimi, Naringenin Katkılı  igandın, Polimerinin ve Cu(II), Zn(II) Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu; Biyolojik Ve Optiksel Özelliklerinin İncelenmesi, IV. Ulusal Anorganik kimya kongresi, Çağrılı bildiri, P326, Sayfa 420, Gaziosman paşa üniversitesi, Tokat, 30 mayıs, 2013.

E.80. Khadichakhan Rafikova, Salih Paşa, Nermin Meriç, Murat Aydemir, Hamdi Temel, Zazybin Alexei G.,Catalytic Activity of Polymer Supported Ionic Liquid Pd (II) Complex in Suzuki-Miyaura Cross-Coupling Reactions, 1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 3. Anadolu Kataliz , Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya, P. 15.

E.81. E.80. Khadichakhan Rafikova, Salih Paşa, Nermin Meriç, Murat Aydemir, Hamdi Temel, Zazybin Alexei G.,Synthesis of polymer anchored ligand and Pd(II) complex with Ionic Liquid Precursor, 1. Ulusal Kataliz Yaz Okulu, 3. Anadolu Kataliz , Okulu, 24-28 Ağustos 2013, Malatya, P. 20.

Okumaya devam et

Kitaplar

Naylon Aşkı Öldürür- Prof. Dr. Hamdi Temel

Yayınlanma

Tarih

Yazar

Naylon,  bir virüs gibi… Kadınların çorabından ped’ine, erkeklerin tişörtünden pantolonuna, çocukların okul formasından beslenme çantasına, bebeklerin alt bezinden biberonuna kadar her yanımıza sızmış durumda. Ve her tehlikeli virüs gibi hızla yayılıyor. Çağa ayak uyduruyor, yakalanmak istemeyen bir katil gibi sürekli kılık değiştiriyor!

Kimi zaman plastik su damacanası kılığına girerek zehirliyor bizi, kimi zaman naylon poşet olup deniz kuşlarını öldürüyor, balıkların cinsiyetiyle oynuyor! Bazen Bisphenol A (BPA) formunda kanseri azdırıyor, bazen de çatal, bıçak, tabak, bardak şeklinde kanımıza karışıveriyor. Hatta gecenin ilerleyen saatlerinde prezervatif kostümüne bile girebiliyor.

Evet, naylon, aşkı öldürüyor. Duyarsız insanların naylon aşkı da, tüm canlıları öldürüyor! 
Bu kitap bu seri cinayetlere dur demek için yazıldı! “Kullan at”çılara bir ültimatom olarak, tahta kaşıkların, pamuk fanilaların, bakır kazanların, cam bardakların, bez filelerin aşkına yazıldı!

KİTABIN İÇİNDE NE VAR?

BİRİNCİ BÖLÜM: NASIL NAYLONLAŞTIK, NASIL KURTULURUZ? 
• ABD’nin dünyayı hasta eden buluşu! 
• Naylon-kanser ilişkisi 
• İçinden 236 çeşit plastik çıkan kuş! 
• Isı ve ışıkla açığa çıkan ölüm! 
• Siyah poşetler en belalısı 
• ‘Biyobozunur’ poşetler gerçekten doğa dostu mu? 
• Ülke ülke naylon yasakları 
• Örnek belediyeler 
• Sokaktaki duyarlı vatandaşlar! 
• Türkiye ne yapmalı? 
• Herkesin uygulayabileceği pratik öneriler

İKİNCİ BÖLÜM: ÖNÜM ARKAM SAĞIM SOLUM PLASTİK! 
• Naylon dokunur! 
• Plastik insana doğru! 
• Uyarı! Bilmeden plastik yiyip içiyoruz 
• LÖSEV’in önerileri 
• Kanserin yakın dostu: BPA 
• BPA nedir? 
• Plastik su damacanaları neden riskli? 
• Türk Eczacıları Birliği de uyarıyor: Cam kullanın 
• Plastik nasıl bir ‘şey’! 
• 24 çeşit plastik hayatımızın her yanını kaplıyor!

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GERİ DÖNÜŞÜM, GİDENLERİ GERİ GETİRİR Mİ? 
• Geri dönüşüm nedir? 
• Neden geri dönüşüm? 
• Geri dönüşüm sembollerini tanıyalım 
• Geri dönüşümün püf noktaları 
• Plastik oyuncaklardaki tehlike! 
  
PROF. DR. HAMDİ TEMEL KİMDİR?

1966 yılında Sorgun’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Sorgun’da tamamladı ve 1988 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü’nden mezun olarak, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kimya Bölümü’ne asistan olarak girdi. 1990-1996 yıllarında Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. 
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sırası ile 1997 yılında yardımcı doçent, 2002 yılında doçent ve 2008 yılında da profesörlüğe atandı. Bu zamana kadar 70’i yurt dışı yayını olmak üzere 75 yayını vardır. 16’sı yurtdışı sempozyumu olmak üzere 80 adet sempozyuma katılarak çalışmalarını sunmuştur. Çalışmaları Wep of Science’de 205 atıf almıştır. 17 farklı bilimsel dergide hakemlik görevi yapmıştır. 5’i proje yürütücüsü olmak üzere toplam 10 projede görev almıştır. 
Dicle Üniversitesi tarafından düzenlenen “2008 Yılı Akademik Performans Değerlendirme ve Ödüllendirme” uygulamasında aldığı akademik puana göre, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri alanında 1. olarak seçilmiştir. 
Halen Dicle Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, vekâleten Dicle Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü ve Dicle Üniversitesi Araştırma Fonu Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. Çevre Bilincini Geliştirme Derneği (ÇEBİD) kurucusudur ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na devam etmektedir. Çok sayıda radyo, televizyon ve gazete yayınlarında poşetlerin kullanımlarının azaltılması ile ilgili görüşleri, yorumları ve canlı programları mevcuttur.

‘NAYLON AŞKI ÖLDÜRÜR!’ TEKNİK ÖZELLİKLER

Yazar: Prof. Dr. Hamdi Temel 
Yayınevi: Hayykitap – 135 
Kategori: Hap Kitaplar  – 7 
Türü: Sağlık – Teknoloji 
Birinci baskı: Şubat 2011 
Sayfa sayısı: 104 
Ebat: 11,5 x 19 cm 
Fiyatı: 7 TL 
ISBN: 978-605-4325-23-8 
Barkod: 9786054325238

Okumaya devam et

Trendler

Prof. Dr. Hamdi Temel © 2020 Tüm hakları saklıdır. Site içerisindeki yazıların izinsiz ve kaynak gösterilmeden paylaşılması yasaktır.

Toplam Ziyaretçi Sayısı

maksibet giriş maksibet film hd izle film izle film hd izle şutbet giriş şutbet oslobet giriş oslobet betmoris giriş betmoris elexusbet giriş favorislot elexusbet giriş